הפעילות שלנו

פיתוח תוכניות לימודים חדשות והרחבת תוכניות לימודים קיימות בליווי מערך השתלמויות למחנכים. התוכניות נועדו לפתח את יכולתם של תלמידים לראות את בעל-החיים כזולת מורכב, רגיש ובעל ערך, להרגיש אמפתיה וחמלה כלפיו ולקיים עמו יחסי כבוד והדדיות. התוכניות גם נועדו להנחיל לתלמידים הבנה של המערכות החברתיות האחראיות לפגיעה בחיות ולעודד את התלמידים לפלס את דרכם כשותפים ומובילים בתכנון ובביצוע של פתרונות. התוכנית המרכזית שאנו עוסקים בה בימים אלה היא עבודה משותפת עם מטח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) במסגרת לימודי מדעים, תחת הכותרת חיות איתנו (התוכנית עדיין אינה שלמה).

הכשרה לבעלי מקצוע: השתלמויות, ימי עיון וסדנאות לבעלי תפקידים שיש להם השפעה (רשמית ולא-רשמית) על בעלי-חיים במסגרת עבודתם – דרך מגע ישיר עם בעלי-חיים, אכיפת חוקים הקשורים בהם או קביעת מדיניות המשפיעה עליהם. הפעילויות נועדו לגורמים ברשויות המקומיות, במשטרה ובגופים אחרים, לאנשי חינוך וטיפול וכן לפעילים לשינוי חברתי. בין פעילויות ההכשרה שאנו מקיימים כעת: חי-זום – מיזם של ייעוץ ארגוני מקוון לאנשים יחידים המתפקדים בפועל כעמותה למען בעלי-חיים ולהתארגנויות בראשית דרכן, כגון עמותות צעירות וקטנות הפועלות למען בעלי-חיים. הייעוץ נעשה במסגרת מפגשים קבוצתיים מקוונים (בזום). לעלון הסברה על חי-זום.

מיתון קונפליקטים עם חיות בר: בעבודה ניסיונית המתמקדת בקינון סנוניות בבנייני מגורים ועסקים, אנו מפתחים ומפיצים פתרונות מעשיים לדו-קיום עם חיות שסופגות פגיעה נרחבת מידי אדם. לעלון ההסברה שהפקנו: שאלות ותשובות על קינון סנוניות באזורי מגורים ועסקים.

תוכנית הכשרה למטפלים רגשיים בנוכחות בעלי-החיים המעניקה משקל דומה לרווחת האדם המטופל ולרווחת החיה המעורבת בטיפול ("גישה הדדית"). התוכנית נמשכת שלוש שנות לימוד. היא מיועדת לבעלי תואר ראשון, ובוגריה מקבלים תעודת "מטפל רגשי הנעזר בבעלי-חיים בגישה הדדית". התוכנית פועלת בשיתוף עם המכללה האקדמית לחינוך אורנים, והיא פותחה על בסיס תוכנית הכשרה הפועלת במכללה מאז שנת 2002. לאתר התוכנית (באתר המכללה האקדמית לחינוך אורנים).

פיתוח תו תקן למתקנים שבעלי-חיים מוחזקים בהם במוסדות חינוך (מרחבי חי, פינות חי), לרבות הקמת מערך הכשרה להטמעת תו התקן ולליווי העוסקים בהטמעה. תו התקן נועד להגן על בעלי-החיים המוחזקים ממילא במוסדות החינוך ולהביא לשיפור מעשי במצבם. מיזם תו התקן כולל מטרות בנות השגה שביצוען הלכה למעשה נדיר כיום בשטח, והוא מחייב היכרות עמוקה עם בעלי-חיים על מגוון צרכיהם הרגשיים והחברתיים. היכרות זו מסתייעת במפגשים מונחים של קבוצת מנהלות מתקנים חלוציים העוסקים בשיקום חיות ובטיפול/שיקום בני-אדם (קבוצת מובילות המהפכה).

פיתוח מרכז למידה חווייתי בכפר הנוער הדסה נעורים, ובכלל זה תכנון וביצוע שיפורים מעשיים במרחב החי (פינת החי) הוותיק שנמצא במקום. תכנון השיפורים במרחב החי וביצועם נועדו לשמש כדגם עבודה לחניכי הקורסים וההשתלמויות. מרכז הלמידה יציע פתרונות לבעיות בהחזקת חיות בשבי וימחיש מגעי אדם-חיה המבוססים על התעניינות מצד החיות ועל יוזמה שלהן.