כניסה לתוכנית חיות איתנו

חיות איתנו היא תוכנית הלימודים המובילה בישראל בתחום ההוראה על רגשות בעלי-חיים. צוות מכון אדם וחיה וצוות מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) פיתחו יחד שתי סביבות למידה מקוונות תחת כותרת זו. בינואר 2022 הושלמה תוכנית חיות איתנו עבור כיתות ב'-ג' (6 יחידות לימוד דיגיטליות ויחידה מסכמת), ובספטמבר 2023 הושלמה תוכנית חיות איתנו לכיתות ד'-ה' (5 יחידות לימוד דיגטליות ויחידה מסכמת). שתי התוכניות פתוחות לשימוש חינם וללא חובת הרשמה.

היחידות השונות של חיות איתנו נועדו להנחיל לילדים את ההכרה בחיות ממינים שונים כיצורים בעלי רגשות מורכבים, לעגן את העיסוק ברגשות בעלי-חיים במסגרת לימודי המדעים, ולקשור בין רגשות בעלי-החיים ובין אחריות אנושית כלפיהם. חיבור התלמידים לנושא נעשה על בסיס הזדהות התלמיד עם החיה במצבים מסוימים, תוך התייחסות זהירה הן לדמיון בין התלמיד לחיה הן להבדלים ביניהם. הלמידה על רגשות כוללת מרכיב עיוני (המתאים לשיעורי מדעים) לצד תשומת-לב רבה לעמדה הרגשית של התלמיד לנושא ולאחריות האישית והקהילתית שעולה מתוך התוכן הנלמד (נושאים הולמים לשיעורי כישורי חיים). בתכנון חיות איתנו נעשה מאמץ להימנע מאפליית קבוצות בעלי-חיים מסוימות. יש בתוכנית דגש על המאבק שמנהלים בעלי-חיים בסביבה המושפעת על-ידי בני-אדם, ובפרט בישראל וליד מגורי אדם, וכל זאת כחלק מתוכנית להגדלת המעורבות של התלמיד בנושא כחלק מלמידה חברתית-רגשית.

הירשמו לסדרת מפגשים מונחים להכרת תוכנית הלימודים, תשפ"ד (ללא תשלום); כדאי גם להירשם לקבוצת הווטסאפ של חיות איתנו ולהתעדכן שם.

מומלץ לקרוא:

דף השער של חיות איתנו לכיתות ב-ג' באתר מט"ח
שיר הנושא של תוכנית חיות איתנו
דילוג לתוכן