מקורות מעבודת המכון


צבל, אריאל. לינת סנוניות בחניונים: תמונת מצב והצעות לפתרון קונפליקטים. מכון אדם וחיה, 7.4.2022.


צבל, אריאל. השימוש בחומרים שמנוניים ודביקים נגד ציפורים – סקירת מקורות. מכון אדם וחיה, 20.2.2022.


בית החולים לחיות בר. שימוש בחומרים שמנוניים ודביקים לצורך הרחקת בעלי כנף (מכתב). 5.1.2022.


צבל, אריאל. "גריז פוגע בסנוניות במרכז המסחרי רוגובין ביבנה, סיכום סופי, 10.10.2021," מכון אדם וחיה, נובמבר 2021.


צבל, אריאל. "על סנוניות וגריז: התעללות, ציד והדברה במסווה של הרתעה" (בקישור: 01:17:00-00:53:15). הכנס הארצי לרווחת בעלי-חיים בישראל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בית דגן. 19.10.2021.


צבל, אריאל. שאלות ותשובות על קינון סנוניות באזורי מגורים ועסקים. מכון אדם וחיה, יוני 2021.


סנוניות וטסיות: רשימות מיבנה ומקורות מידע, האתר של ד"ר אריאל צבל.

דילוג לתוכן