מקורות מעבודת המכון


צבל, אריאל, גל חכים-אשר, רותם תדמור-שדה וגיא אפללו. חוסן עם בעלי-חיים: למידה חברתית-רגשית על בעלי-חיים בדגש על פיתוח חוסן רגשי במצבי חירום בגילאי בית-הספר היסודי. מכון אדם וחיה, מאי 2024.


אפללו, גיא, גל חכים-אשר ואריאל צבל. לפגוש חיות במילים: תכנון עזרי חינוך למפגשים הדדיים בינינו ובין בעלי-חיים. מכון אדם וחיה, אוקטובר 2022.


חכים-אשר, גל ואריאל צבל. מפגשים הדדיים: חושבים מחדש על המפגש בין אנשים לבעלי-חיים. מכון אדם וחיה, פברואר 2022.


יובל, יורם. "רגשות בעלי-חיים – היבטים ביולוגיים, פסיכולוגיים ואתיים" (וידיאו, 1:04:09 דקות). הרצאה מקוונת, מכון אדם וחיה, 24.5.2021.


צבל, אריאל. "המשמעות החינוכית של מפגש תלמידים עם חיות שבויות" (מצגת). דיון בנושא הדרכה והפעלה עם בעלי-חיים במוסדות חינוך, הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי-חיים, משרד החקלאות, 5.11.2020.


צבל, אריאל. "כבוד בפינת החי? השלכות חינוכיות של מפגש תלמידים עם חיות שבויות." דברים 12 (אוקטובר 2019): 265-247.


דילוג לתוכן