פינות חי

בינואר 2021 החלה לפעול קבוצת הדרכה לצוותי ניהול של מרחבי חי (פינות חי) ומקלטים לשיקום של בעלי-חיים: מובילות המהפכה. מפגשים קבוצתיים מתקיימים אחת לשבועיים בהנחיית גל חכים, ואחת לשבועיים מתקיימת הנחיה אישית או התייעצויות בקבוצות קטנות.

קבוצת ההדרכה כוללת מנהלות מרחבי חי, מקלטים לשיקום בעלי-חיים ומקלטים לשיקום הדדי, שכולן לקחו על עצמן להוביל שיפורים בתחום זה ברמה הארצית. נקודת המוצא של הקבוצה היא שהקשר בין אדם לחיה צריך ויכול להתנהל מתוך סיפוק הצרכים של שני הצדדים, קשר הדדי ולא מנצל, קשר שאינו מתבסס על בעל-החיים כמשאב עבור האדם. משתתפות הקבוצה מובילות את התפיסה הזו בשטח, באופן עצמאי. הקבוצה נועדה להתייעצות ולשיתוף בידע ובניסיון שנאסף עד כה בגישה זו. המטרה המשותפת של הקבוצה היא יצירת גוף ידע אחיד, ברור ונגיש לכול.


ב-20.3.2022 תיפתח באמצעות לב הפסג"ה (מנהל החינוך ההתיישבותי) השתלמות בת 30 שעות בהפקת מכון אדם וחיה: הטמעת גישה הדדית במפגשי תלמידים ובעלי-חיים, עבור צוותי חינוך (ייעוץ חינוכי, ריכוז חברתי והוראה). לפרטים נוספים ולהרשמה.


מקורות מעבודת המכון

חכים-אשר, גל. מפגשי העשרה והשתלמות למנהלי פינות חי ולמטפלים בעזרת בעלי-חיים (2021). מכון אדם וחיה, יולי 2021.

תקציר: מסמך (7 עמודים) מבוא למפגשי העשרה והשתלמות, הכולל הצגה של התפיסה המנחה במכון אדם וחיה לגבי הקשרים בין ילדים לבין בעלי-חיים, סקירת הבעייתיות במפגשים נפוצים בין ילדים לבעלי-חיים במרחבי חי ובפעילות המבוססת על ניוד בעלי-חיים, סקירת החלופות הקיימות לשיטות הנהוגות בשטח, הצגת עיקרי השיקום, החינוך והטיפול בגישה הדדית במרחבי חי, פעולות שנעשו בתחום זה במסגרת התוכנית לטיפול רגשי בנוכחות בעלי-חיים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, ומקרה לדוגמה – כפר הנוער הדסה נעורים.

צבל, אריאל. "המשמעות החינוכית של מפגש תלמידים עם חיות שבויות" (מצגת). דיון בנושא הדרכה והפעלה עם בעלי-חיים במוסדות חינוך, הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי-חיים, משרד החקלאות, 5.11.2020.

תקציר: קיימת מחלוקת על הערך החינוכי של מפגש תלמידים עם חיות שבויות. בעדות מוצגים עיקרי המחלוקת עם סקירת מקורות שהתפרסמו בנושא, לצד דיון מתודולוגי על הערכת התוצאות של מיזמים חינוכיים. המסקנות: א) העדויות האמפיריות על תוצאות חינוכיות חיוביות של מפגש תלמידים עם חיות שבויות אינן עומדות באף מדד של הערכה אובייקטיבית; ב) החומר שמוצג כמחקר אמפירי בתחום זה הוא חומר שיווקי במסווה של מחקר; ג) אין קושי מתודולוגי לבחון טענות על תוצאות חינוכיות שליליות של מפגש תלמידים עם חיות שבויות; הנושא לא נבדק כי איש לא מימן זאת. העדות כוללת הצעות לשיטות חלופיות להשגת המטרות החינוכיות המיוחסות למפגש תלמידים עם חיות שבויות.

חכים-אשר, גל. "לחשוב מחדש על הקשרים בין ילדים ובין בעלי-חיים" (מצגת). דיון בנושא הדרכה והפעלה עם בעלי-חיים במוסדות חינוך, הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי-חיים, משרד החקלאות, 10.9.2020.

תקציר: עדותה של הכותבת בישיבת הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי-חיים, משרד החקלאות. המצגת (22 שקופיות) מסכמת שלוש נקודות, בעזרת דוגמאות מפינות חי בישראל: א) קיימת פגיעה חמורה ושיטתית בבעלי-חיים בפינות חי במוסדות חינוך ובמפגש עם חיות אחרות שטולטלו לשם המפגש במוסד החינוך; ב) מפגשים חינוכיים אלה גורמים נזק חינוכי ורגשי לתלמידים; ג) החזקת חיות בשבי מחייבת שיפורים גדולים, בשיטות שכבר נוסו בהצלחה. לעדות קדם מסמך בכתב (977 מילים): חכים-אשר, גל. נייר עמדה לוועדה המייעצת לתחום צער בעלי-חיים, משרד החקלאות, 10.9.2020.


צבל, אריאל. "כבוד בפינת החי? השלכות חינוכיות של מפגש תלמידים עם חיות שבויות." דברים 12 (אוקטובר 2019): 265-247.

תקציר: אומרים שהכוח משחית, כלומר שהשליטה בזולת מערערת את כשירותו המוסרית של השליט, ובכלל זה גורעת מן הכבוד שהוא רוחש לנשלט. מעט מאוד נכתב על התובנה האינטואיטיבית הזו בהקשר של יחסי אדם-חיה, אך המחקר מאשש אותה בדרך כלל ביחס לתפקידי שליטה בין בני אדם. מנהיגים פוליטיים, מנהלים, פקידים, סוהרים וכיוצא באלה – כולם נוטים לפתח זלזול בכפופים להם, הערכה עצמית מופרזת ואמונה בטבעיותם ובצדקתם של יחסי השליטה. תופעה דומה, אם כי מרוסנת יותר, זוהתה גם בתפקידי שליטה שמטרתם טיפולית או חינוכית, למשל ברפואה, בסיעוד ובהוראה. מדובר בתגובה אנושית לעמדת כוח שאינה תלויה בזהותו של הנשלט, ולכן סביר להניח שהיא מאפיינת גם שליטה של בני אדם בחיות. על רקע ההנחה הזו אבחן את פיתוח הכבוד לחיות שבויות ואת פיתוח היפוכו – הזלזול. אסקור הצהרות מוסדיות ומחקריות שלפיהן המפגש בין תלמידים לחיות שבויות הוא אמצעי לפיתוח רחשי כבוד בתלמידים, אבחן את הגדרות המושג "כבוד" בטקסטים אלה, אבדוק מי הם מושאי הכבוד במיזמים החינוכיים, ואציג את מסקנותיי המשלימות אך הבלתי תלויות זו בזו: (א) הטענות בדבר פיתוח כבוד כלפי החיות השבויות אינן תקפות; ו-(ב) התוצאה המשוערת של המפגש עם חיות שבויות היא פיתוח זלזול בהן.


צבל, אריאל. כללי התנהגות במפגש עם חיה שבויה. התוכנית לטיפול רגשי בנוכחות בעלי-חיים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, 2019.

תקציר: אחד-עשר כללי התנהגות קצרים וברורים שנוסחו עבור תלמידות ותלמידים המבקרים בפינות חי, במטרה למנוע פגיעה בהיסח הדעת בחיות ובמבקרים.