מקורות מעבודת המכון


בן יונתן, ענת, גל חכים-אשר ואח'. מפגשים הדדיים: מהלכה למעשה, עקרונות יסוד, התלבטויות ודרכי פעולה למימוש קשר מיטיב עם בעלי-חיים. מכון אדם וחיה, 2023.


אפללו, גיא, גל חכים-אשר ואריאל צבל. לפגוש חיות במילים: תכנון עזרי חינוך למפגשים הדדיים בינינו ובין בעלי-חיים. מכון אדם וחיה, אוקטובר 2022.


חכים-אשר, גל ואריאל צבל. מפגשים הדדיים: חושבים מחדש על המפגש בין אנשים לבעלי-חיים. מכון אדם וחיה, פברואר 2022.


צבל, אריאל. תקשורת עם צוות פינת חי במטרה לעזור לבעלי-החיים. מכון אדם וחיה והתוכנית לטיפול רגשי בנוכחות בעלי-חיים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, פברואר 2022.


חכים-אשר, גל. מפגשי העשרה והשתלמות למנהלי פינות חי ולמטפלים בעזרת בעלי-חיים (2021). מכון אדם וחיה, יולי 2021.


צבל, אריאל. "המשמעות החינוכית של מפגש תלמידים עם חיות שבויות" (מצגת). דיון בנושא הדרכה והפעלה עם בעלי-חיים במוסדות חינוך, הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי-חיים, משרד החקלאות, 5.11.2020.


חכים-אשר, גל. "לחשוב מחדש על הקשרים בין ילדים ובין בעלי-חיים" (מצגת). דיון בנושא הדרכה והפעלה עם בעלי-חיים במוסדות חינוך, הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי-חיים, משרד החקלאות, 10.9.2020.


צבל, אריאל. כללי התנהגות במפגש עם חיה שבויה. התוכנית לטיפול רגשי בנוכחות בעלי-חיים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, דצמבר 2019.


צבל, אריאל. "כבוד בפינת החי? השלכות חינוכיות של מפגש תלמידים עם חיות שבויות." דברים 12 (אוקטובר 2019): 265-247.


דילוג לתוכן