חיות, סביבה וקיימות

בעלי-חיים, סביבה וקיימות: מה הקשר?

בשנים האחרונות תופס החינוך הסביבתי מקום גדל והולך במערכת החינוך. לפי אתר משרד החינוך, "החל משנה"ל תשפ"ג ייכנס תחום שינויי האקלים כתחום חובה מגן עד י"ב, באופן המותאם לגיל". אתגר מרכזי בחינוך הסביבתי הוא הממדים העצומים של התופעות, האיטיות של התהליכים ורמת ההפשטה הגבוהה הנחוצה להבנת הנושא. האדם היחיד, ובפרט כשמדובר בילד קטן, עלול להרגיש שהנושא גדול ורחוק ממנו, ללא השפעה קרובה עליו וללא כל השפעה מצידו.

הניסיון לחזק את לימודי הסביבה בנתונים מדויקים על התפתחויות אקולוגיות גדולות מעורר ניכור לנושא. כדי שתלמידים צעירים יגלו מעורבות ואכפתיות כלפי הרס בתי גידול טבעיים ומשבר האקלים, כל תלמיד חייב למצוא מקום אישי משלו בתוך התמונה הגדולה. רעיון זה מוכר ומטופל בדרכים אחדות: התמקדות ב"מינים כריזמטיים" או "מיני דגל", פעילות סביבתית מקומית והנחיות לצריכה ידידותית לסביבה. פתרונות אלה מעוררים הנעה בסוגיות סביבתיות יותר מלימודים תיאורטיים, אך "מין כריזמטי" כגון דוב הקוטב נותר כללי מדי ורחוק מדי; פעילות סביבתית מקומית כגון מבצע ניקיון בחוף נותרת מנותקת מהבעיות השוטפות בים; ומהלך צרכני כמו שימוש בנורות חסכוניות נהפך בקלות למחווה שהקשר בינה ובין המציאות האקולוגית אינו ברור. מה חסר אפוא בפתרונות האלה? אין בהם סיפור אישי ואין להם פרצוף!

סיפור אישי ופרצוף יש רק ליצורים חיים. סיפור החוויה של חיה מסוימת הנלחמת את מלחמת הקיום שלה מול איומים אקולוגיים ליד הבית שלך מעביר את המסר הסביבתי טוב יותר מרשימות ארוכות של נתונים ומדיווחים אקולוגיים המתעלמים מהחוויה של בעלי-החיים במאבקם. גם קורותיה של חיה מסוימת במשק אינטנסיבי בקרבת מקום מעבירים מסר סביבתי קליט יותר מנתונים מספריים כלליים ועולמיים על הנזק הסביבתי שגורמות תעשיות החי. בסיפור אישי המסופר היטב לא הולך לאיבוד שום מידע סביבתי חשוב, אך לתיאור החוויה של בעל-החיים האינדיבידואלי בסביבתך הקרובה יש יתרונות חינוכיים חסרי תחליף:

  • יש דמות שאפשר להזדהות איתה;
  • יש חוויות שאפשר להזדהות איתן;
  • יש עלילה שקל לזכור אותה;
  • יש זירה שקל להרגיש שייכות אליה;
  • ולכן יש גם מעורבות אישית והרגשת אחריות.

החינוך הסביבתי חייב אפוא להציב במרכזו סיפורים אישיים של בעלי-חיים אינדיבידואליים הנאבקים באיומים אקולוגיים בסביבתם הקרובה של התלמידים.

חיות איתנו

צוות מכון אדם וחיה וצוות מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) פיתחו יחד סביבת למידה מקוונת על בעלי-חיים, תחת הכותרת חיות איתנו. בינואר 2022 הושלמה התוכנית עבור כיתות ב'-ג' (6 יחידות לימוד דיגיטליות ויחידה מסכמת), ובספטמבר 2023 הושלמה תוכנית חיות איתנו לכיתות ד'-ה' (5 יחידות לימוד דיגיטליות ויחידה מסכמת). שתי התוכניות פתוחות לשימוש חינם וללא חובת הרשמה.

ביחידות השונות של חיות איתנו יש התייחסות משמעותית למאבק שמנהלים בעלי-חיים בסביבה המושפעת על-ידי בני-אדם, עם דגש על חיות בישראל ועל קרבה למגורי אדם. בתכני חיות איתנו נשמרת זיקה הדוקה לתוכנית לימודי המדעים של מט"ח לבתי-ספר יסודיים, פלא טבע, כתוספת מקוונת לתוכנית (הכניסה לסביבת הלמידה המקוונת חיות איתנו פתוחה לכול ואינה תלויה בהחזקת חוברות לימוד). היחידות המתוכננות לכיתות ד'-ה' כוללות זיקה מפורטת לתכני הלימודים שקבע משרד החינוך בתחומי הסביבה והקיימות, וזאת כאמור תוך חיבור לחוויה של חיות אינדיבידואליות.

מומלץ לקרוא:

חיות כאינדיבידואלים מרגישים בסביבתנו הקרובה, בדף השער של חיות איתנו לכיתות ב-ג' באתר מט"ח

שכנים עם כנפיים

שכנים עם כנפיים הוא מיזם ליווי והדרכה לצוותי בתי-ספר, המשלב בין תחומי הוראה שונים: מדעים, לימודים הומניסטיים וכישורי חיים (לעלון שכנים עם כנפיים). המיזם מתמקד באזור בית-הספר ובאזור המגורים של התלמידים, ובמפגש עם החיות השוכנות בסביבה זו. צוות בית-הספר עובר הנחיה ביצירת תוכנית עבודה על נושאים אחדים, וביניהם:

  • הכרת הייחוד של חיות בולטות בסביבת בית-הספר וטיפוח גאווה בהן ואחריות קהילתית כלפיהן;
  • מפגש עם חיות בסביבה הקרובה תוך התחשבות מרבית בהן;
  • הערכת ההשפעה האנושית על מצבן של החיות בסביבה הקרובה;
  • יצירת תמונת מצב של הקונפליקטים בין בני-האדם לחיות בסביבת בית-הספר, על בסיס תצפיות ותקשורת אישית, בסיוע הורים;
  • תכנון וביצוע תוכנית פעילות למיתון קונפליקטים נבחרים בין בני-אדם לחיות בסביבת המגורים הקרובה של התלמידים.

השתלמות בית-ספרית ראשונה תחת הכותרת שכנים עם כנפיים התקיימה בבית-הספר האקולוגי ע"ש יצחק שמיר ביבנה (4 בינואר עד 8 במרץ 2021) בהשתתפות כל צוות ההוראה ובהנחיית ד"ר אריאל צבל. באזור זה ביבנה יש אוכלוסייה גדולה של סנוניות משלושה מינים, וההשתלמות התמקדה בקונפליקט בין תושבי המקום ובין הסנוניות המקננות בבניינים והלנות בחניונים. מומלץ לקרוא: סיכום המחזור הראשון של שכנים עם כנפיים

דילוג לתוכן