תו ההדדיות

מכון אדם וחיה מציע למקומות שמוחזקים בהם בעלי-חיים הנחשפים לקהל מבקרים לעבור הסמכה כמקום הפועל בגישה הדדית – תו ההדדיות. התו מתאים לגופים שונים כגון פינת חי, מרחב חי, מרחב זואולוגי, חווה חינוכית, מקלט בעלי-חיים וחוות הצלה. תהליך ההסמכה יסייע למוסד העובר את התהליך להטמיע בתוכו עקרונות של חמלה, אמפתיה ופיתוח כבוד לאחר ולחלש, ולקדם הלכה למעשה התנהגות ההולמת עקרונות אלה בתוך המוסד ובחיי חניכיו ומבקריו בכלל.

תו ההדדיות נועד לשפר את הקשרים בין חיות המוחזקות בשבי ובין הציבור הפוגש בהן. תהליך ההסמכה מבוסס על ההנחה שטובת החיות וטובת האדם קשורות זו בזו בהכרח, וההכרה בכך מחייבת יישום בדרכים עיוניות ומעשיות כאחד: בגישתו ובהכשרתו של הצוות המפעיל את המקום ובא במגע עם הקהל, בתנאים השוררים במקום ובמפגשי אדם-חיה כפי שהם מתנהלים בפועל. ההשפעה ההדדית בין איכות חייהם של בעלי-החיים התלויים בנו ובין החוויה של בני-האדם הפוגשים את בעלי-החיים האלה מצריכה מאמץ גדול לשיפור יחסי אדם-חיה במפגשים חינוכיים, טיפוליים ושיקומיים. זוהי מטרת הליווי בתהליך ההסמכה של מקום הפועל בגישה הדדית. הליווי יסתיים בהענקת תו ההדדיות לשנה אחת, וחידוש התו כרוך בפעולות ריענון.

טופס רישום ושאלון היכרות

עקרונות ליישום גישה הדדית במרחבי חי

תו ההדדיות – מה צריך לעשות כדי להצטרף?

ציור: פוליכרוניס למבסיס (Πολυχρόνης Λεμπέσης), ילד עם ארנבונים, ציור שמן, 1879, הגלריה הלאומית של אתונה