תו ההדדיות – מה צריך לעשות כדי להצטרף?

ההסמכה למקום הפועל בגישה הדדית היא תהליך משותף של מכון אדם חיה ושל הצוות האחראי לניהולו ולתפעולו השוטף של המקום. במסגרת התהליך נדרש המקום לעמוד בדרישות הבאות:

  1. השתלמות – השתתפות אחראי המקום בהשתלמות בהפקת מכון אדם וחיה; היקף הלימודים: 30 שעות. ו/או השתתפות בתוכנית הלימודים לטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים בגישה הדדית, המכללה האקדמית לחינוך אורנים.
  2. תוכנית עבודה – צוות המקום יציג בפני מכון אדם וחיה תוכנית כתובה לביצוע שיפורים במקום ברוח תו ההדדיות. התוכנית תכלול מטרות לטווח קצר ומטרות לטווח ארוך, וקבלת תו ההדדיות לראשונה מותנית במימוש המטרות שנקבעו לטווח הקצר.
  3. נראות ציבורית – המוסד שהמקום שייך לו (לרבות מוסד חינוך/טיפול, יישוב, רשות מקומית) יציג שילוט ולוחות מידע בשטח ו/או באינטרנט במטרה לקדם יחס של כבוד, חמלה ואמפתיה אל בעלי-החיים וכדי להטמיע את עקרונות תו ההדדיות.
  4. מעורבות קהילתית – במקום יתבצע מיזם קבוצתי ברוח עקרונות תו ההדדיות – למען בעלי-חיים ולשיפור היחסים בין אנשים לבעלי-החיים. המיזם יוצג באירוע קהילתי. פעילות המיזם תימשך לאורך כל השנה, ותשתתף בה לפחות קבוצה אחת של תלמידים או מבקרים אחרים במקום.
  5. חידוש תו – התו ניתן לשנה אחת. חידושו מותנה בדרישות הבאות: א. השתתפות אחראי המקום או עובד קבוע אחר במקום בהשתלמות מכון אדם וחיה בהיקף 30 שעות לימוד – אחת לשלוש שנים; אם התמנה אחראי חדש על המקום, עליו לעבור את ההשתלמות בשנת מינויו; ב. מימוש תוכנית העבודה לפי לוח-הזמנים שנקבע (ראו סעיף 2); ג. השתתפות פעילה של אחראי המקום או עובד קבע אחר (לרבות מטפלים בחיות, צוות חינוך/טיפול וכו') הפועל במקום בסדנת ליווי והדרכה מטעם מכון אדם וחיה, בהיקף 15 שעות בשנה. השתתפות פעילה כוללת קידום פעילות בתחומי הנראות הציבורית או המעורבות הקהילתית (ראו סעיפים 4-3).
דילוג לתוכן