פעילות במערכות חינוך

מכון אדם וחיה פועל בשיתוף עם מערכת החינוך וגופי חינוך גדולים אחרים לקידום זכויות בעלי-חיים. העבודה המשותפת מתבססת על ההכרה בהשפעה ההדדית של בני-אדם ובעלי-חיים, ועל קידום זכויות בעלי-החיים כצורך מהותי של תלמידי מערכת החינוך.

צוות מכון אדם וחיה מפתח עם מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) יחידות לימוד על בעלי-חיים בלימודי מדעים, תחת הכותרת חיות איתנו. התוכנית נועדה להנחיל לילדים את ההכרה בחיות ממינים שונים כיצורים בעלי רגשות מורכבים, לעגן את העיסוק ברגשות בעלי-חיים במסגרת לימודי המדעים, ולקשור בין רגשות בעלי-החיים ובין אחריות אנושית כלפיהם. כניסה חופשית לחיות איתנו.

ב-20.3.2022 נפתחה באמצעות לב הפסג"ה (מנהל החינוך ההתיישבותי) השתלמות בת 30 שעות בהפקת מכון אדם וחיה: הטמעת גישה הדדית במפגשי תלמידים ובעלי-חיים, עבור צוותי חינוך (ייעוץ חינוכי, ריכוז חברתי והוראה). לסיכום ההשתלמות.

עבודתנו כוללת פעילות חינוכית לדו-קיום עם חיות בר, תחת הכותרת שכנים עם כנפיים. נשמח להנחות ברוח זו השתלמות צוותי הוראה.

אתר המכון מקבץ טקסטים והרצאות על יחסי חיה-אדם בחינוך, ובכלל זה ביקורת על התעלמות מחיות במסגרות חינוך, על חינוך עיוני לניצול חיות ועל פגיעה ממשית בחיות במסגרת עבודה חינוכית, וכל זאת לצד ניסונות להתוות כיווני עבודה מומלצים. החומר הקיים כעת באתר הוא פרי עבודתם של צוות המכון ושל אורחים. לרשימת המקורות.

קיר כרזות – עבודה מסכמת של תוכנית חיות איתנו בשכבה ג' בבית-ספר נוף ים, הרצליה. הנחתה וצילמה: מורן אדר