מקורות מעבודת המכון


צבל, אריאל. טיפול בנוכחות בעלי-חיים בגישה הדדית: המדריך לכתיבת עבודות. מכון אדם וחיה והתוכנית לטיפול רגשי בנוכחות בעלי-חיים בגישה הדדית, מכללת אורנים. דצמבר 2023.


צבל, אריאל. לימודי טיפול בעזרת בעלי-חיים בגישה הדדית: הערות על מחזור 2023. מכון אדם וחיה, יולי 2023.


צבל, אריאל. טיפול בעזרת בעלי-חיים: איך להגן על בעלי-חיים שעובדים איתך מפני השפעות זרות. מכון אדם וחיה, יוני 2022.


חכים-אשר, גל ואריאל צבל. מפגשים הדדיים: חושבים מחדש על המפגש בין אנשים לבעלי-חיים. מכון אדם וחיה, פברואר 2022.


חכים-אשר, גל. טיפול רגשי בנוכחות כלבים בגישה הדדית: קווים מנחים לטיפול רגשי בתוך כלבייה שיקומית, ספטמבר 2021.


חכים-אשר, גל. "דברי פתיחה: האם הדדיות אפשרית?" "טיפול הדדי – יש חיה כזאת" טיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים במודל של טיפול הדדי – מהלכה למעשה (יום עיון), התוכנית לטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, 12.9.2019.


"טיפול הדדי – יש חיה כזאת": טיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים במודל של טיפול הדדי – הלכה למעשה (אסופת תקצירים ליום עיון). התוכנית לטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, 12.9.2019.


צבל, אריאל. "טיפול בעזרת בעלי-חיים ללא מגע איתם – הערות בעקבות ביקור במקלט הקופים הישראלי." האתר של ד"ר אריאל צבל, 12.8.2019.


חכים אשר, גל. "מבט פסיכואנליטי על מהלך ההתפתחות הנפשית בטיפול פסיכולוגי הנעזר בבעלי חיים — ממצבים מנטליים ראשוניים ועד ביסוס יחסים טריאדיים." שיחות ל"ג, מס' 2 (מרץ 2019): 8-1.


צבל, אריאל. "מדוע סימטריה אתית במערכת טיפולית המערבת חיות מחייבת מאמץ מוגבר לטובת החיות?" (וידיאו, 43:40 דקות). יום עיון – טיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים במודל של טיפול הדדי. התוכנית לטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, 3.6.2018. לתיעוד וידיאו של ההרצאה.


חכים, גל. "מבט אינטרסובייקטיבי על טיפול הנעזר בבעלי-חיים" (וידיאו, 47:21 דקות). יום עיון – טיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים במודל של טיפול הדדי. התוכנית לטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, 3.6.2018. לתיעוד וידיאו של ההרצאה; לטקסט ההרצאה בכתב (4765 מילים).


צבל, אריאל. "טיפול בעזרת בעלי-חיים: הערכה מוסרית." חיות וחברה 50 (מאי 2014): 65-55.


דילוג לתוכן