שכנים עם כנפיים: השתלמות בית-ספרית

בית-הספר

בשנת 2020 יזם מכון אדם וחיה פעולות חינוך במוסדות שונים ביבנה, תחת הכותרת שכנים עם כנפיים. השינויים התכופים מאוד בתוכניות עבודה חינוכיות בתקופת שיא הקורונה הביאו לביטול רוב היוזמות שלנו, אך בית-ספר אחד – בית-הספר האקולוגי ע"ש יצחק שמיר ביבנה, התגבר על הקשיים המנהליים הרבים וקיים שלושה מפגשי השתלמות בני שעה וחצי כל אחד, בהשתתפות כל צוות ההוראה של בית-הספר.

המיזם החל בקיץ שלפני פרוץ המגפה, בתקשורת בין דרורה ברוק ממכון אדם וחיה ובין דובר עיריית יבנה, אריאל הלר. הלר המליץ לפנות אל שוש גופשטיין, מנהלת בית-הספר האקולוגי; בית-הספר אכן שם דגש בהוראת נושאים אקולוגיים, ובחצרו אף בולטות לעין תיבת קינון של תנשמת ובריכה אקולוגית. מיקומו של בית-הספר בשכונת נאות רבין, בשולי אזור קינון צפוף של סנוניות הרפתות וטסיות הבתים, מבטיח שתלמידים רבים גרים באזור שמתחולל בו קונפליקט אדם-סנונית, בדירה או בחניון הבית המשותף. בפגישה מקדימה אף מצאנו בתוך בית-הספר שני קינים של סנוניות הרפתות (אחד מהם, בתוך בניין-הספר מעל אחת הכניסות, היה מוכר לצוות בית-הספר והתקבל בברכה, ואילו הקן השני לא היה מוכר לצוות). אם כן, בית-הספר נמצא בלב אזור מתאים ביותר להתמקדות בסנוניות, והגישה הניהולית במוסד מתאימה לפעילות כזו.

קורונה

בסתיו 2020 החל להתגבש סיכום עם בית-הספר האקולוגי ביבנה על מיזם גדול לפיתוח יחסי שכנות טובה עם סנוניות, כבסיס ללמידה על שכנות טובה עם בעלי-חיים בכלל (וגם עם שכנים על שתיים וללא נוצות). שוש המנהלת החליטה ששכבת כיתות ה' תעסוק במיזם במשך שנת הלימודים כולה, בהנחיית צוות בית-הספר; הצוות יעבור הנחיה בידי אריאל צבל ממכון אדם וחיה ומנחים אחדים שיגייס המכון.

עם פרוץ מגפת הקורונה נכנסו כל צוותי ההוראה בישראל ובעולם לתהליך הסתגלות קדחתני לשיטות הוראה מקוונות. נושאים אחרים הושמטו מיד מתוכנית העבודה של הצוותים, וממילא כל המוסדות איבדו את היכולת להבטיח שיוכלו לעמוד במועדי פגישות שתוכננו מראש. למרות התנאים האלה הצליחה שוש לשריין מקום לשלושה מפגשי צוות מלאים לטובת הסנוניות, וכשהפתעות קורונה הפריעו ונאלצנו לבטל מפגש, הצלחנו לקיימו במועד מאוחר יותר. כ-25 מורות ומורים השתתפו במפגשים, ואחדות מהמורות יישמו מיד את החומר בכיתות.

ההשתלמות

מיזם שכנים עם כנפיים נועד להתקיים במשך כל שנת הלימודים (לתוכנית המקורית). מדובר בשילוב בין תחומים שונים שאינם נפגשים במסגרות אחרות:

 • פיתוח ערכים והרגלים של שכנות טובה ואחראית עם השכנים הקרובים, והנחלת ההכרה בציפורים הקרובות לבית כשכנות לכל דבר, "ציפורי קהילה";
 • פעילות לשינוי חברתי בדגש על שינוי מקומי ואישי ועל גיוס הקהילה הקרובה – פחות עיסוק במושאים ענקיים ורחוקים ("כדור הארץ") או מופשטים ("הסביבה"), ויותר התמקדות בציפורים המסוימות שכל אחד מאיתנו מכיר באופן אישי ונושא אפוא באחריות אישית כלפיהן;
 • צפרות (כלומר רכישת ידע אורניתולוגי על בסיס תצפיות שדה ובעזרת מקורות עיוניים), תחת כללי אתיקה מחמירים יותר מהמקובל במסגרות צפרות – למשל ללא שום עידוד ללכידת ציפורים ולסימונן כשיטת מחקר לגיטימית.

הגרסה המקוצרת של ההשתלמות הוגשה בבית-הספר האקולוגי בהנחיית ד"ר אריאל צבל, וכללה שלושה מפגשים:

מפגש ראשון: היכרות עם חיות בסביבה הקרובה

 • סקירת תוצאות שאלון על חיות הנמצאות באזור המגורים של צוות ההוראה (השאלון נשלח לצוות מבעוד מועד על-ידי המנהלת);
 • הקדמה על המיזם ועל החיבור בין חוויה מסביבת מקום המגורים, למידה עיונית ביולוגית, ניתוח קשרי אדם-חיה בסביבת המגורים, והתגייסות מעשית לפעולה בקהילה;
 • היכרות עם הסנוניות ביבנה (על בסיס תצפיות וצילומים מיבנה עצמה);
 • הנחיות להוראה בטוחה: איך להנחות קבוצת ילדים לצפות בציפורים בלי לסכן את הציפורים;
 • "חיות רעות" וחיות עם תדמית רעה: על הבעיה הכללית של יחסי ציבור גרועים שמינים מסוימים סובלים מהם;
 • התדמית הגרועה (באופן מפתיע!) של סנוניות בישראל;
 • תרגיל לבית: איך אפשר לשלב הוראה להתנהגות מיטבית במפגש עם חיות שכנות במסגרת הלימודים במקצוע ההוראה שלך?
דף השער של מצגת המפגש הראשון
דף השער של מצגת המפגש הראשון

מפגש שני: לקראת עונת הקינון

 • מיפוי של אתרי פעילות ציפורים בסביבת המגורים שלנו, על בסיס תמונה של בית-הספר וסביבתו – עם הצבעה ממוקדת על אתרי קינון, שיחור ומסתור אפשריים במקום כזה;
 • מה הם הדברים שאפשר לעשות (או להימנע מעשייתם) כדי לסייע לציפורים לשרוד ולשגשג בסביבה הזו?
 • המיפוי כולל הבחנה בין פעילות שאפשר לעשות ברמת הכיתה היחידה ובשיתוף התלמידים והוריהם, פעילות המחייבת שיתוף של ההנהלה או ועד הבית עם מעורבות אנשי מקצוע (כגון בנאי או גנן), ומעורבות המבוססת על מדיניות עירונית;
 • מפגש אורח מעורר השראה עם רוני קינדרמן, האיש שהוביל את המיזם הגדול גג לסנוניות ולטסיות בשוהם: רוני הציג את העבודה הרב-שנתית שנעשתה בבית-ספר צוקים בשוהם בשיתוף צפרים אורחים, יוזמות משותפות עם עיריית שוהם, הסברה כללית בקהילה והסברה בקרב בעלי עסקים במרכז מסחרי שסנוניות מקנננות בו.
דף השער של מצגת המפגש השני
דף השער של מצגת המפגש השני

מפגש שלישי: עונת הקינון

 • מפת דרכים של עבודה בית-ספרית בעבודה חינוכית שנועדה לעזור לסנוניות ולטסיות מקננות;
 • המפה מחולקת לשלושה תחומים מרכזיים לפי חלוקתם המקובלת בבתי-הספר בישראל: כישורי חיים, תחומים הומניים ומדעים;
 • כל תחום מחולק ל-4-3 תחומי משנה, עם דוגמאות לנושאים המתאימים להכנת שיעורים (המיפוי כללי, ללא מערכי שיעור שהצגתם מחייבת מפגשים רבים עם צוותי ההוראה המתמחים בתחומם);
 • לכל נושא נלווית דוגמה אחת לפחות למשאבים מתאימים או לפעילות דומה מישראל או מחו"ל;
 • המיפוי כולל חלוקה לפעילות שאפשר לעשות בשטח בית-הספר, פעילות כיתתית (בליווי מורה) מחוץ לבית-הספר, פעילות אישית (בליווי הורים או לבד) מחוץ לבית-הספר; ופעילות ציבורית של תלמידים ובית-הספר מול רשויות וגופים חיצוניים פרטיים.
דף השער של מצגת המפגש השלישי
דף השער של מצגת המפגש השלישי
מתוך מצגת המפגש השלישי: מפת דרכים למיזם שכנים עם כנפיים
מתוך מצגת המפגש השלישי: מפת דרכים למיזם שכנים עם כנפיים
דילוג לתוכן