עקרונות ליישום גישה הדדית

במסמך זה, המושג מקום מתייחס בהכללה לכל אתר שבעלי-חיים מוחזקים בו במתחם מגודר, בכלוב או בבניין, ובני-אדם זרים מבקרים במקום ופוגשים שם בדרכים שונות את בעלי-החיים: פינת חי, מרחב חי, מרחב זואולוגי, חווה חינוכית, מקלט בעלי-חיים, חוות הצלה וכו'. תהליך ההסמכה של תו ההדדיות במקומות שונים נועד להוביל את הפיכתו של מקום קיים למקום העוסק בהצלת בעלי-חיים ובשיקומם במידת הצורך, וממשמש להם כמקום מגורים קבוע – מרחב מש"ה (מגורים, שיקום, הצלה). מקומות אחדים בישראל מתפקדים כמרחב מש"ה, והם עשויים לשמש כמופת ללמידה.

 1. בית קבע: המקום ישמש בית לכל החיים לבעלי-החיים המתגוררים בו.
 2. מקלט: בעלי-החיים שישוכנו במקום הם כאלה שאינם מסוגלים בכוחות עצמם לשרוד ולשגשג בטבע הישראלי, או שאסור לשחררם לטבע בישראל.
 3. שיקום: המקום יקלוט וישקם בעלי-חיים שנמצאו בתנאי מחיה לא נאותים ונזקקו לשיקום, בתנאי שהמתקנים הקיימים במקום, בעלי-החיים הקיימים והצוות הקיים מאפשרים שיקום.
 4. סחר וחליפין: במקום לא יתקיים סחר (קנייה ומכירה) בבעלי-חיים, ולא תתקיים החלפה של בעלי-החיים שבגוף זה עם גופים אחרים.
 5. רבייה: כתנאי הכרחי לשמירה על רווחת בעלי-חיים במסגרת שמשאביה מוגבלים, במקום לא תתאפשר רבייה של בעלי-חיים.
 6. אימוץ: העברת חיה מהמקום לבית אחר תתבצע רק על בסיס שיקולים של צורכי החיה והתאמתה לבית החדש.
 7. רווחה: צוות המקום יפעל כמיטב יכולתו לאפשר מימוש של צורכיהם הגופניים, הרגשיים, הקוגניטיביים והחברתיים של כל בעלי-החיים הנמצאים במקום. הצוות יעשה כמיטב יכולתו לזהות את ההעדפות של כל בעלי-החיים שבמקום, ולהתחשב בהעדפות אלה.
 8. טיפול רפואי: בעלי-החיים במקום יקבלו טיפול רפואי ושיקומי במקרה של פציעה, מחלה או פגיעה אחרת, ויקבלו טיפול מניעתי וקבוע. ביקורי וטרינר שגרתיים יתקיימו במקום אחת לחודש לפחות.  
 9. ניוד: בעלי-חיים פוחדים כשמזיזים אותם בכפייה, ולכן לא תתבצע במקום העברת חיות כפויה מנקודה אחת לנקודה אחרת, למעט העברה במקרים של צורך רפואי.
 10. בחירת מגע: רובנו אוהבים מגע וקרבה, וכך גם חיות רבות. אולם ישנם בעלי-חיים שאינם מעוניינים בכך, ולכן במקום לא תתאפשר כפייה של מגע או של קשר קרוב אחר, על אף חיה או אדם.
 11. מרחב מוגן: לכל חיה במקום ולכל אדם המבקר במקום יש מרחב בטוח ומוגן, שם יוכלו לממש את זכותם לבחור אם לקיים מגע עם אחר או להימנע ממגע.
 12. אחריות הצוות: צוות המקום אחראי למנוע כל מגע כפוי, בכל האמצעים הדרושים: יצירת תנאים (כגון גידור הולם) המונעים מגע כפוי, הסברה בשילוט ובעל-פה, והתערבות ישירה במקרה הצורך.
 13. התאמה אישית: אין שני אנשים זהים זה לזה, ואין גם בעלי-חיים זהים זה לזה. כל אחד הוא יחיד ומיוחד בתכונותיו הגופניות והנפשיות המולדות, בתכונותיו הנרכשות ובנסיבות חייו. לכן כל חיה במקום תקבל טיפול אישי ומותאם אליה.
 14. למידה: קשרי אדם-חיה במקום יתבססו על שילוב בין לימוד של תכונות המין הביולוגי וצרכיו, ובין היכרות אישית עם הפרט עצמו – רצונותיו, אישיותו, אירועים בעברו וכדומה.
 15. אבחון צרכים: צוות המקום יעשה מאמץ מתמיד לאבחן את הצרכים של בעלי-החיים שבאחריותו ושל האנשים המבקרים במקום. קשה לדעת מה אחר מרגיש או צריך, אך הצוות ימשיך לנסות.
 16. זהות אישית: כמו שאנו מכירים בכך שלכל אדם יש שם, אופי וסיפור חיים – כך גם צוות המקום מכיר בשם, באופי ובסיפור החיים האישי של כל אחת מהחיות. צוות המקום אמון על הצגת הסיפורים האישיים של החיות לקהל המבקרים – באמצעות שילוט קבוע ו/או כהסברה בעל-פה.
 17. חינוך לערכים: במפגשים עם קהל המבקרים, צוות המקום ינחיל למבקרים ערכי כבוד לזולת, חמלה ואמפתיה.
 18. שיטות חינוך: במפגשים עם קהל המבקרים, צוות המקום ייעזר בשיטות מוכרות לפיתוח מיומנויות רגשיות-חברתיות הכוללות מודעות עצמית, ניהול עצמי, מודעות חברתית, מיומנויות בינאישיות וקבלת החלטות אחראית. לצד שיטות אלה ינחה צוות המקום דיונים ביקורתיים על קונפליקטים המתעוררים במפגש בין האדם לחיה בשבי.
 19. הזדהות אישית: במפגשים עם קהל המבקרים, צוות המקום ינחה את הקהל ביצירת קשרי אדם-חיה על בסיס חיבורים בין עולמו של בעל-החיים המסוים לעולמו של האדם המסוים המעורב בקשר.
 20. יחסים לדוגמה: יחסי אדם-חיה במקום מנוהלים במידת האפשר כמו קשרים בינאישיים בקרב בני-אדם. אדם המבקר במקום אמור אפוא להיחשף ליחסי אדם-חיה הממחישים הכרה באחר ובצרכיו.