תו ההדדיות – ליווי מקומות בידי מכון אדם וחיה

אלה הם שלבי הליווי של מכון אדם וחיה בתהליך ההסמכה של מקום הפועל בגישה הדדית (תו ההדדיות):

  1. הרשמה – מלאו טופס רישום ושאלון היכרות.
  2. פגישת היכרות מקוונת – נציגת מכון אדם וחיה תיצור עימכם קשר לקביעת פגישה מקוונת. בפגישה ישתתפו נציגת המכון ונציגי הצוות המקצועי של המקום, לרבות האדם האחראי לניהולו השוטף של המקום ולטיפול בחיות, ואדם המייצג את העשייה הפסיכו-חינוכית של המקום. הפגישה נועדה להיכרות ראשונית, לתיאום ציפיות ולהצגת דילמות וקונפליקטים הצפויים לצוץ במהלך העבודה על הטמעת גישה הדדית במקום.
  3. פגישת היכרות בשטח – אם שני הצדדים מעוניינים להמשיך בתהליך, תתקיים פגישה ממשית בהשתתפות נציגת מכון אדם וחיה וצוות המקום: עובדת המכון תגיע למקום ותמלא בעזרת אנשי הצוות שאלון שנועד לספק תיאור מקיף של המקום.
  4. משוב – לאחר היכרות עם המקום ועם הצוות הפועל בו תעביר נציגת מכון אדם וחיה לצוות המקום מסמך משוב הכולל את הפרטים הבאים: רשימת הליקויים העיקריים; הצעות לתיקון הליקויים; תעדוף התיקונים הנחוצים. נציגת המכון תהיה זמינה לייעוץ ולהכוונה (בטלפון), ובכל מקרה תתקיים בינה ובין הצוות תקשורת חודשית למעקב.
  5. ביקורת – לאחר שצוות המקום דיווח כי ביצע את השיפורים הנחוצים לפי המשוב שלעיל ולפי תכנית עבודה שנבנתה לאחר קבלת המשוב, תגיע נציגת מכון אדם וחיה לביקור נוסף במקום. מטרת הביקור היא להחליט אם המקום עומד בדרישות להענקת תו ההדדיות או שדרושה עבודה נוספת. מקום שעמד בדרישות יקבל את תו ההדדיות.
  6. תגמול למקומות בעלי תו ההדדיות: א. פרסום בעלי תו ההדדיות באופן פעיל בידי מכון אדם וחיה – בפרסומי המכון, בערוצי תקשורת שונים ובקהילות מקצועיות; ב. שילוט התורם ליישום גישה הדדית במקום בהתאם לצורכי המקום ולהחלטת צוות מכון אדם וחיה, במימון המכון; ג. סיוע במימון מיזמים נקודתיים התורמים ליישום גישה הדדית במקום, בהתאם לצורכי המקום ולהחלטת צוות מכון אדם וחיה; ד. מפגשי העשרה עם מרצים מישראל ומחו"ל, במימון מכון אדם וחיה.