תו ההדדיות – ליווי מרחבי חי בידי מכון אדם וחיה

אלה הם שלבי הליווי של מכון אדם וחיה בתהליך ההסמכה של מרחב חי כמקום הפועל בגישה הדדית (תו ההדדיות):

  1. הרשמה – מלאו טופס רישום ושאלון היכרות.
  2. פגישת היכרות מקוונת – נציגת מכון אדם וחיה תיצור עימכם קשר לקביעת פגישה מקוונת. בפגישה ישתתפו נציגת המכון ונציגי הצוות המקצועי של מרחב החי, לרבות האדם האחראי לניהולו השוטף של מרחב החי ולטיפול בחיות, ואדם המייצג את העשייה הפסיכו-חינוכית של המקום. הפגישה נועדה להיכרות ראשונית, לתיאום ציפיות ולהצגת דילמות וקונפליקטים הצפויים לצוץ במהלך העבודה על הטמעת גישה הדדית במרחב חי.
  3. פגישת היכרות בשטח – אם שני הצדדים מעוניינים להמשיך בתהליך, תתקיים פגישה ממשית בהשתתפות נציגת מכון אדם וחיה וצוות מרחב החי: עובדת המכון תגיע למרחב החי ותמלא בעזרת אנשי הצוות שאלון שנועד לספק תיאור מקיף של המקום.
  4. משוב – לאחר היכרות עם מרחב החי ועם הצוות הפועל בו תעביר נציגת מכון אדם וחיה לצוות מרחב החי מסמך משוב הכולל את הפרטים הבאים: רשימת הליקויים העיקריים; הצעות לתיקון הליקויים; תעדוף התיקונים הנחוצים. נציגת המכון תהיה זמינה לייעוץ ולהכוונה (בטלפון), ובכל מקרה תתקיים בינה ובין הצוות תקשורת חודשית למעקב.
  5. ביקורת – לאחר שצוות מרחב החי דיווח כי ביצע את השיפורים הנחוצים לפי המשוב שלעיל ולפי תכנית עבודה שנבנתה לאחר קבלת המשוב, תגיע נציגת מכון אדם וחיה לביקור נוסף במרחב החי. מטרת הביקור היא להחליט אם המקום עומד בדרישות להענקת תו ההדדיות או שדרושה עבודה נוספת. מרחב חי שעמד בדרישות יקבל את תו ההדדיות.
  6. תגמול למרחבי חי בעלי תו ההדדיות: א. פרסום בעלי תו ההדדיות באופן פעיל בידי מכון אדם וחיה – בפרסומי המכון, בערוצי תקשורת שונים ובקהילות מקצועיות; ב. שילוט התורם ליישום גישה הדדית במרחב החי בהתאם לצורכי המקום ולהחלטת צוות מכון אדם וחיה, במימון המכון; ג. סיוע במימון מיזמים נקודתיים התורמים ליישום גישה הדדית במרחב החי, בהתאם לצורכי המקום ולהחלטת צוות מכון אדם וחיה; ד. מפגשי העשרה עם מרצים מישראל ומחו"ל, במימון מכון אדם וחיה.