הייחוד שלנו


מכון אדם וחיה נוסד בשנת 2020 מתוך חזונם של אנשי מקצוע המתמחים ביחסי אדם-חיה ומבקשים לחולל שינוי לטובה ביחסי החברה שלנו עם בעלי-החיים. נקודת המוצא שלנו היא שבעלי-חיים אינם קיימים כדי לשרתנו; הם בעלי תודעה, אישיות ורגשות – תכונות המטילות עלינו אחריות מוסרית עמוקה כלפיהם. גישה זו מתיישבת עם המגמות החברתיות והערכיות המתקדמות ביותר בעשורים האחרונים, כפי שהן מתגלות בתוכנית העבודה של ארגונים רבים ושונים ובסדר-יומם של המוני אנשים יחידים.

על רקע זה, הייחוד שלנו טמון באסטרטגיה: אנו עובדים על מיזמים בטווחי זמן גדולים במיוחד, בשיתוף פעולה עם המסגרות הממוסדות והסמכותיות ביותר, ואנו מתמקדים בשיפורים מערכתיים בהתייחסות המוסדית לבעלי-חיים, תוך התבססות על עבודת מומחים. עבודת המכון נסמכת על לימוד טיבם של יחסי אדם-חיה במספר מישורים: הכרת המניעים השונים לפגיעה בחיות, ניתוח התהליכים המעמיקים את הפגיעה ומנציחים אותה, ניתוח קונפליקטים בין אדם לחיה ופיתוח פתרונות מעשיים. להשגת המטרות האלה נעשית עבודת חינוך וגישור המשלבת בין כמה תחומים: מדעי טבע, מדעי החברה, ידע יישומי ומחשבה מוסרית.