המטרות שלנו

עבודת מכון אדם וחיה מתמקדת בפיתוח יכולתם של בני-אדם להבחין בצרכיו ובערכו של זולתם, ולחיות עימו בשלום. מטרת פעילותו המרכזית של המכון היא שינוי ההתייחסות הרווחת בציבור כלפי בעלי- חיים: מגישה כוחנית, מזלזלת או אדישה הכרוכה בשליטה בחיות, בניצולן או בהשמדתן – להתעניינות אמפתית, חומלת ומכבדת, הכרוכה בקבלת נוכחותן של החיות לצדנו, בתמיכה בהן, וביחסי שותפות והדדיות איתן.