חיות איתנו ב'-ג' – תחרות ארצית: כרזות חיות

כרזות חיות: קירות מדברים למען בעלי-החיים

שיתוף ארצי של החוויה הלימודית בחיות איתנו, כיתות ב'-ג'

ילדים יכולים לעשות הרבה לטובת בעלי-חיים, הן בעזרה ישירה לחיות נזקקות הן בהשפעה על הקהילה. תחרות כרזות חיות מעודדת תלמידים לאקטיביזם ולמעורבות בקהילה. התחרות עונה על הצורך הדחוף בשינוי היחסים בין אדם לחיה, ואף מתייחסת למשבר הסביבתי ולשינוי האקלים. משימות התחרות מבוססות על ההנחה שזיקה רגשית לבעלי-חיים והכרת הצרכים והרגשות שלהם מעוררות בילדים כבוד כלפיהם ומגבירות את המעורבות בשמירה על בעלי-החיים ועל סביבת המחיה שלהם ושלנו. התחרות מציעה לתלמידים לשמש כסוכנים של שינוי חברתי לטובת בעלי-החיים, דרך משימות המותאמות לתלמידי כיתות ב'-ג' ולסביבתם החברתית. התחרות משולבת בחיות איתנו ב'-ג' כמיזם מסכם.

מטרות המיזם

 1. קשרי אדם-חיה: לכונן קשרים חיוביים ולשפר קשרים קיימים בין התלמידים ובין בעלי-החיים שבסביבתם, תוך גיוס ההזדהות האנושית עם החיה כבסיס ליצירת קשר מכבד ואמפתי איתה.
 2. מיומנות חברתית-רגשית (SEL): לפתח יכולת ל"הבנת האחר" ולהנחיל ערכי "צדק חברתי וערבות הדדית: יושרה והגינות, סולידריות ועזרה לזולת, מעורבות חברתית ואזרחית, מחויבות לטבע וקידום צדק סביבתי" (בהתאם למסמך משרד החינוך "המדיניות הפדגוגית הלאומית: דמות הבוגרת והבוגר" 2031-2021, עמ' 25, 28).
 3. מיומנות מדעית: לפתח את כישורי ההתבוננות המדעית של התלמידים בבעלי-החיים שסביבם, בהנחה שמעורבות אישית מניעה מאמץ להכיר את החיה, להבין את עולמה ולפענח את רגשותיה.
 4. קיימות ושינוי האקלים: להניע התעניינות בהגנת הסביבה ובקיימות – דרך זיקה אישית לבעלי-חיים אינדיבידואליים כהתגלמות מוחשית של הסביבה וכנפגעים המיידיים והבולטים משינוי האקלים.
 5. גישור: לעורר מודעות לקונפליקטים המתעוררים סביב יחסי אדם-חיה, ולטפח חשיבה יצירתית על פתרונות.
 6. יזמות: להניע את התלמידים לנקוט יוזמה פעילה בהגנה על בעלי-חיים.
 7. שיתוף: לטפח את היכולת להתמקד בנושא חברתי ולשתף בכך אחרים – במעגלי השפעה נרחבים בקהילה.

שלבי הפעילות

 1. מעלים בעיות: בהנחיית המורה, התלמידים מתבקשים להעלות בכיתה בעיות המטרידות אותם במצבם של בעלי-החיים שסביבם ובהתייחסותם של בני-אדם לבעלי-החיים. לאחר מכן בוחר כל תלמיד (או קבוצת תלמידים) בעיה שברצונו לעסוק בה. הנחיות התוכנית כוללות הצעת נושאים לדוגמה: נטישת חיות מחמד; הזנחה בפינות חי; חיות בית בחוץ: הזנחה ופגיעה; מחסור באביזרים במתקני חיות של ארגונים ורשויות; התערבות האדם בסביבה הטבעית; מחסור בבתי גידול טבעיים בשטח בנוי; קונפליקט בין חיות ובין בני-אדם בשטח בנוי; הפעלת כוח על סוסים וחמורים למטרת עבודה; התייחסות לבעלי-חיים כאילו אין להם רגשות. התלמידים מוזמנים להעלות נושאים אחרים לפי ראות עיניהם. להפעלה באתר חיות איתנו
 2. בוחרים בעיה: עורכים סקר בין תלמידי הכיתה ובוחרים יחד נושא אחד שיהיה במוקד המיזם, לפי תחומי העניין של תלמידים. בבחירת הנושא מביאים בחשבון את חשיבותו ואת אפשרות ההשפעה הממשית של הילדים על הקהילה. להפעלה באתר חיות איתנו
 3. יוצרים סיסמאות: מתחלקים לקבוצות עבודה, וכל קבוצה יוצרת סיסמאות שונות בנושא הנבחר. הסיסמאות צריכות להיות קצרות, קליטות, מובָנות היטב ומשכנעות כאמצעי הסברה לטובת בעלי-החיים. לסרטון הסבר באתר חיות איתנו
 4. בוחרים סיסמה: כל הקבוצות מתכנסות יחד ומציגות את הסיסמאות שיצרו. הכיתה דנה בסיסמאות ובוחרת יחד סיסמה מובילה אחת – שתופיע בכתב גדול על קיר משותף. שאר הסיסמאות יופיעו בתוך הכרזות הבודדות המרכיבות יחד את קיר ההסברה המשותף. להפעלה באתר חיות איתנו
 5. מביאים תמונות: עבודה עצמאית בבית, בסיוע ההורים: התלמידים מחפשים תמונות באינטרנט ובעיתונים, בוחרים תמונות המתאימות לנושא הכיתתי הנבחר, וגוזרים או מדפיסים אותן כדי להביאן לכיתה. להפעלה באתר חיות איתנו
 6. מכינים כרזות: בכיתה, מכינים כרזות הסברה לקידום הנושא הנבחר, על בסיס סיסמאות ותמונות שהוכנו קודם, בתוספת ציורים ובעיצוב המושך את העין.
 7. מעצבים קיר: בעזרת המורה מסדרים ומדביקים את הכרזות על קיר במקום בולט שאנשים מרבים לעבור לידו, כגון מבואה או מסדרון בבית-הספר, או במקום מאושר מחוץ לשטח בית-הספר.
 8. משתפים: מצלמים את הקיר – ומשתפים את התמונות עם הסבר בכתב בלוח השיתופי באתר חיות איתנו ב'-ג'. תוצרים שיתקבלו עד 31 באוגוסט 2024 ישתתפו בתחרות הארצית.

הנחיות להשתתפות בתחרות

 1. שיתוף צילומים: מפרסמים צילומים של קיר ההסברה בלוח השיתופי של חיות איתנו ב'-ג' (אפשר להעלות כמה צילומים – בפוסטים נפרדים).
 2. הסבר בכתב: כל צילום יופיע בלוח השיתופי הארצי עם הפרטים הבאים בכתב:
  • שם מלא של המורה
  • כתובת דוא"ל ליצירת קשר
  • שם בית-הספר ושם היישוב
  • שכבת גיל התלמידים
  • פירוט תהליך בחירת הנושא: אילו בעיות נדונו בכיתה, אילו סיסמאות הוצעו, מהי הסיסמה שנבחרה
  • תיאור תהליך היצירה
  • פרטים על חשיפת קיר ההסברה לקהל ועל תגובות הקהל והתלמידים לחשיפה
 3. שיפוט: ועדת השיפוט תבחן תוצרים שהועלו ללוח השיתופי הארצי עד 31 באוגוסט 2024.
 4. פרסום: תוצאות השיפוט של התחרות יפורסמו בתאריך 30 בספטמבר.

ועדת שיפוט

 1. נציגוּת מכון אדם וחיה.
 2. נציגוּת מטח.
 3. נציגוּת משרד החינוך – רכזת ארצית לחינוך לקיימות.
 4. נציגוּת משרד החינוך – כישורי חיים.
 5. נציגוּת האקדמיה – מדע רווחת בעלי-חיים.
 6. לבחירת פרס "חביב הקהל" – ייבחר המיזם שקיבל את מספר הלבבות והתגובות הגדול ביותר בלוח השיתופי הארצי.

 מדדים לזכייה

 1. נגישות: לקיר ההסברה יש השפעה מרבית על הקהל בזכות נגישותו: מקום בולט שעוברים בו אנשים רבים.
 2. גיוון: הנושא הנבחר מטופל מהיבטים רבים ושונים שלו.
 3. בהירות: המסרים המובעים בכתב ובתמונות נקלטים ומובנים בקלות.
 4. משמעות: הנושא שנבחר מייצג בעיה משמעותית בעולמם של בעלי-חיים.
 5. זהירות: אין בקיר ההסברה מסרים המזיקים לבעלי-חיים.
 6. גישור: יש טיפול מוצלח בנושא שנוי במחלוקת.
 7. רגשות: מוצגים רגשות מגוונים של בעלי-חיים.
 8. הזדהות: נעשה חיבור בין העולם הרגשי של ילדים ובין רגשות בעלי-חיים.
 9. מדע: הטענות מוצגות ללא טעויות עובדתיות, ונעשה שימוש בידע נרחב.

סוגי זכיות שונים

 1. השפעה: המיזם נחשף לקהל גדול ומגוון, ומניע שינוי תפיסה והתנהגות כלפי בעלי-חיים.
 2. חדשנות: העזה לעסוק בנושא שנוי במחלוקת – באופן אחראי.
 3. זרקור: המיזם מתייחס לחיות נשכחות, שבדרך-כלל מצוקתן אינה זוכה לתשומת-לב.
 4. אמפתיה: הצגה מפורטת ורגישה של רגשות בעלי-החיים, של בעיות בחייהם ושל נסיבות חייהם המיוחדות.
 5. סביבה: הצגת פגיעה בחייהם וברווחתם של בעלי-חיים כתוצאה מאיום סביבתי.
 6. מדע: הטענות העובדתיות מוצגות באופן מדויק מבחינה פסיכולוגית וזואולוגית.
 7. חביב הקהל: בחירת הקהל.

פרסים

 1. כיתתי או בית-ספרי: נסיעה לחוות הצלה וביקור מודרך בה (לכיתה יחידה); או הפקת סרטון מסכם של עבודת התלמידים (לכיתה או לכמה כיתות באותו בית-ספר).
 2. אישי: למורה מנחה שליוותה יותר מכיתה אחת – ערכת ספרים על זכויות בעלי-חיים.

הזוכים לשנה"ל תשפ"ג

פרס זרקור: בית-ספר גבריאלי חיפה בשיתוף החווה החקלאית חיפה, כיתות ג'-ד' בהנחיית שרה און. השיעורים התקיימו במסגרת כישורי חיים וחקלאות. פרס הזרקור ניתן בזכות התמקדות בשרקן הבודד ג'ורג'. ג'ורג' נמסר לבית-הספר, ובהיעדר שרקנים נוספים נותר לבד בפינת החי.

קיר הסברה בבית-ספר גבריאלי, חיפה (צילום: שרה און)
קיר הסברה בבית-ספר גבריאלי, חיפה (צילום: שרה און)

פרס חביב הקהל ופרס אמפתיה: בית-ספר יעל רום, רמת השרון, שלוש כיתות ב' בהנחיית אדווה אביב. התלמידים עברו תהליך משמעותי של למידה לאורך שנה וחצי, בדגש על אמפתיה, ובפרט על מבחן ההסכמה.

חלונות הסברה בבית-ספר יעל רום, רמת השרון (צילום: אדווה אביב)
חלונות הסברה בבית-ספר יעל רום, רמת השרון (צילום: אדווה אביב)
דילוג לתוכן