מה הכוונה?! על אי-בהירות בניסוח

סדנת כתיבה חיה – מפגש 4, 30.8.2022.

מטרות המפגש: מחצית ראשונה – סדנה: איך לזהות בטקסט שלך נקודות העלולות לבלבל את הקורא, ואיך לחדד את הדברים; מחצית שנייה – הרצאת אורח: שיקולי כתיבה ופרסום כתבות על בעלי-חיים בפורטל ynet.


הרצאת אורח: ארז ארליכמן, כתב ynet


מה יש בניסוח שגורם לו להיות מבלבל?

1. אין נושא ברור

הבעיה: הנושא של קטע הטקסט (פסקה, סעיף או כתבה קצרה) אינו ברור ונדרש מהקורא מאמץ להבין במה מדובר.

פתרון: להציג בתחילת קטעי טקסט משפט או קטע משפט המקל על הקורא להתמצא בקטע.

 • דוגמה לטקסט לא ברור: "כשנכנסתי לחנות התרגזתי באמת כי הירקות היו מפוזרים בין שקיות הבשר."
 • תיקון: "אני מצפה לקנות את הירקות שלי בלי להתעסק במוצרים מהחי, וכשנכנסתי לחנות התרגזתי באמת כי הירקות היו מפוזרים בין שקיות הבשר."
 • דוגמה לטקסט לא ברור: "החתולה שלי מרגישה בעוצמה רבה. כאב, פחד, הנאה, שעמום, סיפוק ועוד – הכול היא מרגישה. לכן ראוי שאתחשב ברגשות שלה."
 • תיקון: "מהו הקשר בין רגשות בעלי-חיים להתחשבות בהם? החתולה שלי מרגישה בעוצמה רבה. כאב, פחד, הנאה, שעמום, סיפוק ועוד – הכול היא מרגישה. לכן ראוי שאתחשב ברגשות שלה."

2. ידע ייחודי

הבעיה: מידע מסוים מופיע בטקסט ללא ביאור, אף-על-פי שהקהל הסביר אינו צפוי לדעת את המידע הזה ולכן לא יוכל להבין את הנאמר ללא ביאור או בירור מחוץ לטקסט.

פתרונות: לוותר על הידע ייחודי המופיע בטקסט, להחליף את הידע הייחודי בביאור שלו או להוסיף לידע הייחודי ביאור.

 • דוגמה לטקסט לא ברור: "פטמים הם היצורים האומללים ביותר עלי אדמות."
 • תיקון: "תרנגולי בית המנוצלים בתעשיית הבשר ("פטמים") הם היצורים האומללים ביותר עלי אדמות."
 • דוגמה לטקסט לא ברור: "כפי שציין פיטר סינגר, המינאות היא רעה חולה ממש כמו הגזענות."
 • תיקון: "מינאות היא אפליה על רקע שיוך למין ביולוגי. הפילוסוף פיטר סינגר טען שהמינאות היא רעה חולה ממש כמו הגזענות."

3. כינויי גוף

הבעיה: שימוש מוגזם בכינויי גוף, כלומר במילים המופיעות במקום שמות עצם: הוא, ההן, זה, שלהם וכיו"ב. לעיתים יש בטקסט כמה שמות עצם סמוכים וזהים מבחינת מין ומספר, או שכינוי הגוף מוזכר במרחק גדול מהאזכור הקודם של שם העצם; בשני המקרים האלה הקורא עלול לשכוח על מי מצביע כינוי הגוף.

פתרונות: ליצור משפטים שיש בהם הבדלה במין ו/או במספר בין שמות העצם, או להחליף כינויי גוף מבלבלים בשמות העצם.

 • דוגמה לטקסט לא ברור: "הכלב הלך עם האיש שלו מרחק גדול, וכשהם נאלצו לעצור הוא לא גילה סבלנות אלא דרש להמשיך בהקדם האפשרי."
 • תיקון: "הכלב הלך עם האיש שלו מרחק גדול, וכשהם נאלצו לעצור הכלב לא גילה סבלנות אלא דרש להמשיך בהקדם האפשרי."
 • דוגמה לטקסט לא ברור: עורכת-הדין, שהתמחתה בדיני משפחה, היא פעילת זכויות בעלי-חיים המוכרת בין היתר מעתירה מוצלחת העוסקת בסכסוך בין בני-זוג בעניין משמורת על כלב מחמד.
 • תיקון: עורכת-הדין היא פעילת זכויות בעלי-חיים שהתמחתה בדיני משפחה. היא מוכרת בין היתר מעתירה מוצלחת במקרה של סכסוך בין בני-זוג בעניין משמורת על כלב מחמד.

4. טעות לוגית

הבעיה: שימוש במילה המציינת קשר לוגי שאינו מתאים לנאמר, כגון הנגדה ("אבל", "אך", "לעומת זאת", "דווקא" וכו') בין פרטים שאינם מנוגדים זה לזה, או הצגת מסקנה ("כלומר", "לכן", "אפוא" וכו') שאינה נובעת מההנחות.

פתרונות: לאתר מילים המציינות קשר לוגי (ניגוד, נביעה וכו') ולוודא שהשימוש בהן תואם את פרטי המידע שבטקסט.

 • דוגמה לטקסט לא ברור: "הווטרינרית הרשותית טענה שבסמכותה להחזיק בכלב במכלאה, אבל לשבועיים."
 • תיקון: "הווטרינרית הרשותית טענה שבסמכותה להחזיק בכלב במכלאה במשך שבועיים."
 • דוגמה לטקסט לא ברור: "המקום מוזנח מאוד, אך בעל פינת החי טוען שהוא אוהב את בעלי-החיים ודווקא משקיע בהם הרבה."
 • תיקון: "המקום מוזנח מאוד, אך בעל פינת החי טוען שהוא דווקא אוהב את בעלי-החיים ומשקיע בהם הרבה."

5. סיבוך תחבירי/לוגי

הבעיה: אומנם הטקסט תקין מבחינה תחבירית ו/או לוגית, אך נדרשת קריאה מאומצת כדי להבין את הקשר בין חלקים שונים של הטקסט.

פתרונות: לחלק את הטקסט למשפטים רבים ופשוטים יותר, ו/או לשנות סדר קטעי משפטים.

 • דוגמה לטקסט לא ברור: "טבעונות אינה מצריכה מאמצים מיוחדים בחיי היום-יום שלך, אם כי לפעמים מופעל עליך כטבעונית לחץ שעלול להיות מתיש להתאים את עצמך לדרישות הסביבה החברתית שלך."
 • תיקון: "טבעונות אינה מצריכה מאמצים מיוחדים בחיי היום-יום שלך, אם כי לפעמים מופעל עליך כטבעונית לחץ להתאים את עצמך לדרישות הסביבה החברתית שלך. התאמה כזו עלולה להיות מתישה."
 • דוגמה לטקסט לא ברור: תורת המוסר הזו נוצרה במחשבה על אזרחים בעלי מעמד דומה וכוח דומה, אם כי הניסוח שלה כוללני עד כדי כך שהיא עשויה להתאים גם לבני-אדם אחרים, אזרחים מוחלשים או לא-אזרחים, ולבעלי-חיים שהם מוחלשים בהכרח.
 • תיקון: תורת המוסר הזו נוצרה במחשבה על אזרחים בעלי מעמד דומה וכוח דומה. עם זאת, הניסוח שלה כוללני עד כדי כך שהיא עשויה להתאים גם לבני-אדם אחרים. תורה זו עשויה אפוא לחול על אזרחים מוחלשים, על בני-אדם שאינם אזרחים וכן על בעלי-חיים – שהם מוחלשים בהכרח.

איך לאתר ולתקן ניסוח לא ברור?

 1. האם יש בטקסט קטעים שהנושא שלהם אינו ברור? הצמידו לתחילת הקטע בסיס להתמצאות בו!
 2. האם מוצגים בטקסט פרטי ידע ייחודי שאינם מבוארים? ותרו עליהם, החליפו אותם בביאור או הוסיפו להם ביאור!
 3. האם יש בטקסט שימוש בכינויי גוף (היא, הוא וכו') שקשה לזהות למי כינויים אלה מתייחסים?
 4. האם יש בטקסט טעויות לוגיות – שימושים מוטעים ב"אך", "דווקא", "כלומר" וכו'?
 5. האם יש בטקסט סיבוכים תחביריים או לוגיים המחייבים עריכת משפטים או פיצול שלהם?