חיות איתנו (מט"ח)

כניסה חופשית לחיות איתנו.

צוות מכון אדם וחיה וצוות מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) מפתחית יחד יחידות לימוד על בעלי-חיים שנועדו לשילוב בלימודי המדעים, תחת הכותרת חיות איתנו. בינואר 2022 הושלמה התוכנית עבור כיתות ב'-ג'.

תוכנית חיות איתנו נועדה להנחיל לילדים את ההכרה בחיות ממינים שונים כיצורים בעלי רגשות מורכבים, לעגן את העיסוק ברגשות בעלי-חיים במסגרת לימודי המדעים, ולקשור בין רגשות בעלי-החיים ובין אחריות אנושית כלפיהם.

מיזם חיות איתנו לכיתות ב'-ג' כולל 6 יחידות לימוד דיגיטליות ויחידה מסכמת. המיזם מחובר לתוכנית פלא טבע הוותיקה של מט"ח לבתי-ספר יסודיים, כתוספת מקוונת לתוכנית. עם זאת, הכניסה לחיות איתנו פתוחה לכול, ואינה תלויה בעבודה בבית-הספר או בהחזקת חוברות פלא טבע.

מומלץ לקרוא:

השלב הבא במיזם חיות איתנו הוא פיתוח תוכנית לכיתות ד'-ה'.

דף השער של חיות איתנו לכיתות ב-ג' באתר מט"ח
שיר הנושא של תוכנית חיות איתנו