חיות איתנו (מט"ח)

בימים אלה מפתח צוות מכון אדם וחיה עם מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) יחידות לימוד על בעלי-חיים שנועדו לשילוב בלימודי המדעים, תחת הכותרת חיות איתנו.

כניסה חופשית לחיות איתנו.

תוכנית חיות איתנו נועדה להנחיל לילדים את ההכרה בחיות ממינים שונים כיצורים בעלי רגשות מורכבים, לעגן את העיסוק ברגשות בעלי-חיים במסגרת לימודי המדעים, ולקשור בין רגשות בעלי-החיים ובין אחריות אנושית כלפיהם.

מיזם חיות איתנו מופק בשלב זה לכיתות ב'-ג', והוא כולל 6 יחידות לימוד דיגיטליות ויחידה מסכמת. המיזם מחובר לתוכנית פלא טבע הוותיקה של מט"ח לבתי-ספר יסודיים, כתוספת מקוונת לתוכנית. עם זאת, הכניסה לחיות איתנו פתוחה לכול, ואינה תלויה בעבודה בבית-הספר או בהחזקת חוברות פלא טבע. היחידות הראשונות של התוכנית פתוחות לקהל הרחב, ויחידות נוספות מתעדכנות בהדרגה.