חיות איתנו

כניסה חופשית לחיות איתנו.

חיות איתנו – מיזם החינוך הגדול ביותר של מכון אדם וחיה. צוות המכון וצוות מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) פיתחו יחד סביבת למידה מקוונת בנושא רגשות בעלי-חיים, שנועדה לשילוב בלימודי המדעים. בינואר 2022 הושלמה הכנתן של יחידות הלימוד לכיתות ב'-ג' והמיזם פועלת בהצלחה זו השנה השנייה, בהשתתתפות מאות מורות ומורים.

סביבת הלמידה חיות איתנו נועדה להנחיל לילדים את ההכרה בחיות ממינים שונים כיצורים בעלי רגשות מורכבים, לעגן את העיסוק ברגשות בעלי-חיים במסגרת לימודי המדעים, ולקשור בין רגשות בעלי-החיים ובין אחריות אנושית כלפיהם.

מיזם חיות איתנו לכיתות ב'-ג' כולל 6 יחידות לימוד דיגיטליות ויחידה מסכמת הכוללת תחרות תוצרים ארצית. המיזם מחובר לתוכנית פלא טבע של מט"ח לבתי-ספר יסודיים, כתוספת מקוונת לתוכנית. עם זאת, הכניסה לחיות איתנו פתוחה לכול, ואינה תלויה בעבודה בבית-הספר או בהחזקת חוברות פלא טבע.

מומלץ לקרוא:

השלב הבא במיזם חיות איתנו הוא פיתוח תוכנית לכיתות ד'-ה'. התוכנית צפויה להיפתח בהדרגה בשנה"ל התשפ"ג.

מכון אדם וחיה ומט"ח עורכים מעת לעת מפגשי הדרכה מקוונים לצוותי הוראה ולמורים המעוניינים להשתמש בחיות איתנו. המפגשים ערוכים בדגש על למידה חברתית-רגשית או בדגש על לימודי המדעים, והם נועדו לספק התמצאות ראשונית בסביבת הלמידה, לחדד את החיבור בין חיות איתנו ובין תחומי לימוד מרכזיים במערכת החינוך, ולהציע כיוונים לשימוש בתוכנית בתנאים סביבתיים וחברתיים שונים – מעבר להיצמדות לחומר המקוון.

דף השער של חיות איתנו לכיתות ב-ג' באתר מט"ח
שיר הנושא של תוכנית חיות איתנו